E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Migrende Melatonin Proflaksisinin Etkinliğine Yönelik Açık Uçlu Klinik Çalışma: Ön Rapor
1 Erzincan Asker Hastanesi Nöroloji Servisi, Erzincan, Türkiye  
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 44-47
DOI: 10.4274/npa.y6186
472 kez okundu, 213 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, melatonin, analjezi, profilaksi, tedavi
Özet

Amaç: Ataklarla seyreden otonomik ve nörolojik semptomların eşlik ettiği primer baş ağrılarından olan migren, sendrom olarak kabul edilmektedir. Genetik faktörler ile ilişkili düşük ağrı eşiğinin bulunduğu migrende, merkezi sinir sisteminde hipereksitabilite olduğu saptanmıştır. Koruyucu tedavisinde beta-blokerler, antidepresanlar ve antiepileptikler gibi yan etki profili geniş ilaçlar kullanılmakla birlikte yeni tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, melatonin profilaksisinin migren tedavisindeki etkinliği araştırıldı.
 

Yön­tem­ler: Çalışmaya 23 hasta dahil edildi. Her hasta 2 ay boyunca 3 mg/gün oral melatonin tabletini gece yatmadan bir saat önce aldı. Tedavi öncesi ile kıyaslandığında, tedavinin ikinci ayında her hastanın bir ay içerisindeki atak sayısı, atak süresi (saat olarak), Görsel Analog Skala ile ağrı şiddetleri, kullandıkları analjezik sayıları ve kullandıkları triptan sayıları kaydedildi.
 

Bul­gu­lar: Hastaların 6’sı erkek, 17’si kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 32,69±8,60
(18-50) idi. Tedavi öncesine göre tedavi sonrası bir ay içerisindeki atak sayısı 6,04±1,33’ten 3,21±1,97’ye, atak süresi 32,52±21,23 saat’ten 13,91±10,99 saat’e, Görsel Analog Skala ile değerlendirilen ağrı şiddeti 93,91±4,75’ten 53,69±24,82’ye, kullanılan analjezik sayısı 6,95±3,68’den 3,43±2,59’a, kullanılan triptan sayısı 5,43±1,23’ten 2,52±1,75’e geriledi. Bütün parametrelerdeki gelişmeler istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001).
 

So­nuç: Çalışma sonuçları migrende, melatonin profilaksisinin etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017