E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Semptomatik Postmenopozal Kadınlarda İki Farklı Hormon Terapisinin Ruhsal Durum Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
1 Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Psikiyatri Kliniği, Istanbul, Türkiye  
2 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği Polikliniği, Istanbul, Türkiye  
3 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği Polikliniği, Istanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 39-43
DOI: 10.4274/npa.y6107
458 kez okundu, 265 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Menopoz, östradiol, noretisteron asetat, psikiyatri, depresyon
Özet

Amaç: Semptomatik doğal menopoz dönemindeki kadınlarda iki farklı hormon tedavisinin etkileri ile control grubunda menopoz, depresyon ve anksiyete belirtilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 

Yön­tem­ler: Yüz seksen üç hasta çalışmayı tamamladı. I. Gruptaki hastalar oral noretisteron asetat ve transdermal östradiol ile tedavi edildiler. II. Gruptaki hastalar oral noretisteron ve östradiol hemihidrat kombinasyonu ile tedavi edildiler. III. Gruptaki hastalar (control grubu) placebo uygulandı. Tedavi protokolü tüm gruplarda 3 ay uygulandı. Hastaların menopozal, depresyon ve anksiyete belirtileri tedavinin başında ve tedavinin sonunda Kupperman Ölçeği, Hamilton Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği ile değerlendirildi.
 

Bul­gu­lar: Üç aylık tedavi süresinin sonunda tüm gruplarda menopoz, depresyon ve anksiyete belirtilerinin anlamlı ölçüde azaldığı (p<0,001) gözlendi. Tedavinin başlangıcı ve sonunda zamana göre üç grubunun tüm değerlerini karşılaştırdığımızda I ve II grubun değerlerinin III. gruba gore daha İyi olduğu bulundu (p< 0,001).
 

So­nuç: Trandermal veya oral östradiol ile noretisteron kombinasyonu, semptomatik doğal menopozlu kadınlarda menopoz ve depresyon ve anksiyete değerlerini iyileştirmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017