E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Hastalarında Ev Egzersiz Programının Sonrasında Yaşam Kalitesi, Yorgunluk ve Dengedeki İyileşmeler
1 Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Istanbul Medipol University Faculty of Medical Science Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 33-38
DOI: 10.4274/npa.y6091
480 kez okundu, 313 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, ev egzersizleri, yaşam kalitesi, yorgunluk, denge
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amaçları, Multipl Skleroz (MS) hastalarında ev temelli egzersiz eğitiminin yetiyitimi, yaşam kalitesi, yorgunluk ve denge üzerine etkilerini saptamaktır.
 

Yön­tem­ler: Kırk MS hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların, demografik, sosyoekonomik ve medikal düzeyleri kaydedilmiştir. Yetiyitimi [Expanded Disability Status Scale (EDSS)], fonksiyonel denge [Berg Denge Skalası (BDS)], günlük aktivitelerde algılanan güven duygusu [Aktiviteye Spesifik Denge Güvenlik Skalası- ABC], yorgunluk [Yorgunluk Etki Skalası (YES)] ve yaşam kalitesi [Multiple Sclerosis International Quality of Life (MusiQoL) questionnaire] değerlendirmeleri tedavi öncesinde ve 3 ay sonra tekrarlandı. Tüm katılımcılara, fizyoterapist tarafından 12 haftalık standardize ev-temelli egzersiz programı verildi.
 

Bul­gu­lar: Hastaların tedavi öncesi ve sonrasında EDSS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,41). Tüm katılımcılar, egzersiz programından sonra BDS, ABC ve MusiQoL skorlarında (p<0,001), YES’nın kognitif, fiziksel ve sosyal komponentlerinde iyileşme kaydetti (sırasıyla, p=0,002, p=0,001, p=0,002). YES-total skorlarında ise istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,060). MusiQoL ile YES-total (p<0.001), MusiQoL ile YES-kognitif (p=0,004), YES-fiziksel (p<0,001), YES-sosyal altgrupları arasında (p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon; MusiQoL ile ABC arasında ise istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptandı (p<0,001).
 

So­nuç: MS hastalarında, ev-temelli egzersiz programı, yaşam kalitesi, yorgunluk ve denge fonksiyonlarında iyileşmeyle sonuçlanmıştır. Bu nedenle bu alanda çalışan nörolojik rehabilitasyon ekibinin, MS hastalarında fiziksel aktivite düzeyini artırmaya odaklanmasının ve hastaları egzersiz yapmaları için cesaretlendirilmesinin önem taşıdığını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017