E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Sklerozda Kognitif Etkilenme; 5 Yıllık Takip Çalışması
1 Bakırkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bayındır İçerenköy Hospital, Neurology Clinic, İstanbul, Turkey  
3 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye  
4 İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İstanbul  
5 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 29-32
DOI: 10.4274/npa.y6088
582 kez okundu, 276 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, kognitif bozukluk, kognitif disfonksiyon, nöropsikolojik değerlendirme
Özet

Amaç: Kognitif bozukluk, erken dönemden itibaren MS hastalarının %65’inde görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, uzun dönem takipte kognitif bozukluktaki değişimi araştırmak ve hastalık özellikleriyle ilişkisini saptamaktır.
 

Yön­tem­ler: Yirmibeş MS hastası ortalama 5,3 yıllık (4,9-5,8) takip süresi ardından tekrar değerlendirildi. Hastalık süresi, tipi, ilk ve son değerlendirmedeki EDSS kaydedildi. Tüm hastalar detaylı bir nöropsikolojik değerlendirmeden geçti. Major depresyonu olanlar dışlandı.
 

Bul­gu­lar: Ortalama yaşı 39,2±9,3 olan hastaların 15’i erkek, 10’u kadındı. Ortalama hastalık süresi 11,4±5,14 yıl, başlangıç ve en son kontroldeki EDSS skorları sırasıyla 2,92±1,52 ve 3,56±1,92 bulundu. Takip sonrası tekrarlanan testlerden Corsi Block-Tapping Testte hastalar düşük performans gösterdi (p<0,001) ve sözel bellek süreçleri testinde (VMPT), en fazla kelime öğrendikleri satırda anlamlı farklılık görüldü (p<0,001). WMS-görsel, kısa süreli bellek puanlarında hafif bir düşme görüldü, toplam hatırlama puanlarında ise anlamlı bir azalma saptandı (p<0,001). Hastalık süresi uzun olan hastalarda, yürütücü işlevlerde "stroop test" (p<0,001) ve "Wisconsin Card Sorting Test (WCST)"lerine göre anlamlı bir bozulma da saptandı. Ayrıca saat çizme testinde de bir bozulma gözlendi. Dil işlevlerinin korunduğu görüldü. Hastalık süresi ≥10 yıl olan hastalarda stroop, saat çizimi, Benton Line Orientation Test (BLOT), WCST, ve VMPT testlerinde daha düşük skorlar elde edilmiştir.
 

So­nuç: Kognitif etkilenme zaman içerisinde artış gösterme eğilimindedir. Bu çalışmada özürlülük derecesi ile kognitif bozulma arasında bir anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Fakat hastalık süresi ile bazı testlerin ilişkili olabileceği gözlenmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017