E-ISSN 1309-4866
Diğer
Alemtuzumab in Multiple Sclerosis
1 Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, UK  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 79-82
DOI: 10.4274/Npa.y6426
487 kez okundu, 308 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, monoklonal antikorlar, alemtuzumab, anti-CD52
Özet

Alemtuzumab CD52’ye karşı geliştirilmiş humanize bir monoklonal antikordur. Tek bir tedavi kümesi ile başlangıçta bir lenfosit deplesyonuna yol açar; ardından ortaya çıkan düzeltici rekonstitüsyon ise lenfosit repertuarında uzun süreli bir farklılaşma yaratır. Bir Faz II araştırmada, erken yineleyici multipl skleroz hastalarında yılda bir verilen iki alemtuzumab siklusunun (toplam 8 günlük infüzyonla), aktif tedavi kolu ile (interferon beta-1a) karşılaştırıldığında en az beş yıl sure ile atak sıklığında azalmaya yol açtığı, özürlülüğün artması riskini azalttığı ve özürlülük ölçütlerinde düzelmeye yol açtığı gösterilmiştir. Alemtuzumab tedavisi ile ilgili başlıca kaygı, olguların neredeyse %25’inde ortaya çıkabilen ikincil otoimmun hastalıklardır; bunun olacağı bazal serum IL-21 düzeyleri ile öngörülebilmektedir. Multipl sklerozda alemtuzumab ile yürütülen Faz III ilaç araştırmalarının 2012 yılında sonuçlanması beklenmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017