E-ISSN 1309-4866
Diğer
Multipl Skleroz Patogenezinde B Hücrelerinin Rolü ve B Hücre Karşıtı Monoklonal Antikor Tedavileri
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 73-78
DOI: 10.4274/npa.y6428
424 kez okundu, 312 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: B hücreleri, multipl skleroz, monoklonal antikor, anti-CD20, tedavi, otoimmünite
Özet

Multipl skleroz (MS) lezyonlarında ve beyin-omurilik sıvısı (BOS) örneklerinde saptanan B hücresi, plazma hücresi ve artmış immunglobulin (Ig) düzeyleri MS patogenezinde hümoral immünitenin önemli rol oynadığını düşündürmektedir. Ayrıca BOS B lenfosit ve Ig düzeyleri ile hastalığın klinik seyri ve prognozu arasında korelasyon olduğunun gösterilmesi bu görüşü desteklemiştir. Ancak B hücrelerini hedefleyen monoklonal antikorlarla yapılan klinik çalışmalara kadar B lenfositlerinin MS patogenezindeki rolüne şüpheyle yaklaşılmıştır. Başta kimerik anti-CD20 monoklonal antikoru rituksimab olmak üzere çeşitli monoklonal antikorlarla yapılan klinik çalışmalar, B hücre tüketiminin, MS olgularının atak sıklığını, özürlülük gelişimini ve kontrast tutan yeni MR lezyonu oluşumunu belirgin derece azalttığını göstermiştir. Geliştirilmekte ve denenmekte olan yeni antikor ve füzyon proteinleri ile önümüzdeki yıllarda daha etkin ve daha düşük yan etki profilli tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017