E-ISSN 1309-4866
Diğer
Multipl Sklerozda Beklenen Oral Tedaviler
1 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 67-72
DOI: 10.4274/npa.y6429
517 kez okundu, 437 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, oral tedaviler, klinik araştırmalar, kladribin, BG-12, lakuinimod, teriflunomid
Özet

Günümüzde hem yineleyici hem ikincil ilerleyici multipl skleroz (MS) için onaylanmış hastalık modifiye edici tedaviler (disease modifying drugs, DMD) mevcuttur. Kullanımı yerleşmiş olan bu ilaçların üç önemli dezavanatajı vardır: (1) sadece kısmen etkilidirler, (2) ilaçlar subkutan veya intramusküler yol ile verilir, (3) kayda değer yan etkiler gözlenebilir. Tüm bunlar hasta memnuniyeti açısından olumsuz faktörlerdir. Bu nedenle yeni tedavi arayışları ışığında bir dizi ilaç araştırması sürmektedir, ve özellikle oral ilaç formları umutla beklenmektedir. Bu derlemede güncel oral tedavi adayları arasından kladribin, BG-12, lakinimod ve teriflunomid adlı ajanlar gözden geçirilmektedir. Her biri çok farklı etki mekanizmalarına sahip olan bu ajanların etkinliği, güvenilirliği ve gelecek uygulamalardaki olası yerleri de birbirinden farklılıklar göstermektedir. Multipl sklerozda son onbeş yıla damgasını vuran injeksiyon tedavileri yakın bir gelecekte oral ajanlarla yer değiştirecek gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017