E-ISSN 1309-4866
Diğer
Multipl Sklerozda FDA Onaylı İlk Oral Ajan: Fingolimod
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 64-66
DOI: 10.4274/npa.y6427
1295 kez okundu, 2404 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yineleyici MS, hastalık seyrini etkileyen ilaçlar, fingolimod
Özet

Multipl sklerozda hastalık seyrini etkileyen ilaçlar son 20 yıldır kullanılmaktadır. Yakın zamana kadar bu ilaçlar sadece injeksiyonla verilebilen interferon beta ve glatiramer asetat ile sınırlı idi. 2010 yılı sonlarında ilk oral MS ilacı olan Fingolimod Amerikan İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır. Fingolimod pek çok dokuda olduğu gibi sinir sistemi hücrelerinde ve lenfositlerde bulunan sfingozin-1 fosfat (S1P) reseptör modülasyonu gerçekleştirerek etki gösterir. Lenfositlerin lenf nodundan çıkışı için gerekli olan S1P sinyalizasyonunu önleyerek lenfositlerin lenf nodunda hapsolmasını sağlar ve böylelikle bir lenfopeni hali yaratır. Ancak lenfosit hasarına yol açmadığı için bu lenfopeni ilacın kesilmesinden sonra kısa sürede geri dönüşümlüdür. Gerek preklinik gerekse yineleyici MS hastalarında yürütülen Faz II ve Faz III çalışmalar oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermiştir. Faz III çalışmalarda hem plaseboya karşı hem haftalık interferon beta-1a’ya karşı atakların önlenmesinde ve MR lezyon yükünün artmasında anlamlı etkisi gösterilmiştir. Faz II ve Faz III çalışmalarda Fingolimod’un olumlu bir güvenlik profiline sahip olduğu görülmüştür; bunun uzun vadeli takip çalışmaları ile de desteklenmesine gereksinim vardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017