E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Ilımlı Bulgular ile Seyreden bir Marchiafava-Bignami Hastasının Tanısında Diffüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Katkısı
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi, İstanbul, Türkiye  
2 Brown University Cognitive and Linguistic Sciences Department, Providence, Rhode Island, USA  
3 Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Biyomedikal Birimi, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 277-280
DOI: 10.4274/npa.y5861
522 kez okundu, 215 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alkolizm, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme, Marchiafava-Bignami hastalığı, ak madde hasarı
Özet

Marchiafava-Bignami hastalığı, özellik olarak korpus kallozum dejenerasyonu ile giden kronik alkolizm ile ilişkili nadir bir hastalıktır. Klinik bulgular çeşitli olsa da iki ana klinik alt tipe indirgenebilir: bilinç değişiklikleri ile giden ve komaya neden olabilen ağır tip; ve hafif bulgular ile giden ve alkol yoksunluğu bulguları içinde kolaylıkla gözden kaçabilecek hafif tip. Bu hastalıkta beslenmenin düzeltilmesi ve tedavi ile hastalığa bağlı koma bile düzelebilmektedir.     Burada 40 yaşında olan ve Marchiafava-Bignami tanısı alan bir hasta sunulmaktadır. Hastanın klinik bulguları silik olmakla birlikte tanı esas olarak görüntülüme verileri sayesinde yapılmıştır. 1.5 tesla magnet ile yapılan diffüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sekansında, korpus kallozumun arka kısmında, FLAIR, T2 ve T1 sekanslarına göre çok daha iyi seçilebilen 6x10 mm boyutlarında ovoid nodüler lezyon izlenmiştir. Tiamin tedavisi (100 mg/gün bir hafta boyunca) verilmesinin ardından takiplerde lezyon tamamen ortadan kalkmıştır. İskemik serebrovasküler hastalık tanısında sıklıkla kullanılan bir teknik olan difüzyon-ağırlıklı MRG, Machiafava-Bignami hastalığının tanısına da oldukça önemli katkı sağlamaktadır. Bu sekansta izlenen bulgular sitotoksik ödem ve demiyelinizasyon ile ilişkili olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017