E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Tiroid Bozukluğuna Bağlı Gelişen Organ Spesifik Otoimmunite: Monofazik Merkezi Sinir Sistemi Tutulumu ile Prezante Bir Olgu Sunumu
1 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İstanbul  
3 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 274-276
DOI: 10.4274/npa.y5953
556 kez okundu, 275 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Otoimmün hastalıklar, hipertiroidi, Graves hastalığı, multipl skleroz
Özet

Merkezi sinir sisteminin (MSS) idiopatik inflamatuar hastalıkları çok geniş bir spektrumu kapsar ve birbirlerinden klinik prezentasyon, nöro-görüntüleme bulguları ve lezyon patolojisine göre ayırt edilir. Vaskülitler, Behçet hastalığı, antifosfolipid sendromu ve tiroiditler gibi sistemik otoimmun hastalıklar, ilk olarak MSS tutulum bulgularıyla ortaya çıkabilir ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) MSS’de hiperintens lezyon saptanabilir. Graves hastalığı MSS ve orbita etkileyebilen otoimmün bir tiroid hastalığıdır, klinik prezentasyon hipertiroidi, hipotiroidi veya ötiriodi durumlarında da gözlenebilir. Göz bulguları arasında proptoz, strabismus, kuru göz ve optik nöropati bulunmaktadır. Son zamanlarda, tiroid işlevlerindeki değişimlerin demiyelinizasyonu tetikleyebileceği ileri sürülmüştür. Bu bildiride diplopiyle başvuran, MRG’sinde ponsda hiperintens lezyon gözlenen ve hipertiroidisi olan bir hastayı sunarak, tiroid bozukluklarında MSS etkilenimini ve altta yatan mekanizmaları tartışmak istiyoruz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017