E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Kronik Böbrek Yetersizliği ve Rekürran Posterior Reverzibl Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgusu
1 Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kocaeli, Turkey  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 270-273
DOI: 10.4274/npa.y5902
397 kez okundu, 178 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Böbrek yetersizliği, rekürran PRES, vasojenik ödem
Özet

Posterior Reverzibl Ensefalopati Sendromu (PRES), farklı etyolojik nedenlere bağlı ortaya çıkan,  klinik ve rayolojik bulgularla seyreden, nörolojik kökenli, nadir rastlanan bir sendromdur. Tip 1 diyabet, kronik böbrek yetersizliği (KBY) ve kontrolsüz hipertansiyon öyküsü olan 27 yaşında erkek hasta, ani yükselen kan basıncı, konfüzyonel durum ve epileptik nöbetler nedeniyle acil servise getirildi. Kranyal MRG’de oksipital bölgelerde vazojenik ödemin eşlik ettiği bilateral hiperintens lezyonlar gözlendi. Tedavi ile semptomlar ve lezyonlar tamamen düzeldi. Başlangıçtan 2 ay sonra, bulantı, atipik başağrısı ve yüksek kan basıncı nedeniyle tekrar değerlendirilen hastanın kranyal MRG’sinde parietooksipital bölgelerde multipl hiperintens lezyonlar gözlendi.  Semptom ve görüntüleme bulguları tedavi sonrası düzelen hastada KBY zemininde gelişen rekürran posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) düşünülmüştür. Literatürde bir tanesi KBY’ne bağlı olmak üzere toplam beş rekürran PRES vakası bildirilmiştir.  Posterior sirkülasyona ait bölgelerde ortaya çıkan vazojenik ödem tanı ve prognoz açısından çok önemlidir.  PRES düşünülen hastaların yakın takip edilmeleri ve tekrarlama olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017