E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Esansiyel Tremor ve Parkinson Hastalarında Depresyon Sıklığı ile Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Dokuz Eylül University School of Medicine, Department of Neurology, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 255-260
DOI: 10.4274/npa.y5822
467 kez okundu, 557 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Esansiyel tremor, parkinson hastalığı, depresyon, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Esansiyel tremor (ET), aksiyon tremoru ile karakterize bir hareket bozukluğudur.  Parkinson Hastalığı (PH) olan kişilerde yapılmış olan çok sayıda çalışma ile PH’na depresyonun yüksek oranda eşlik ettiği ve yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisi olduğu gösterilmiştir. ET de bir hareket bozukluğu olmasına rağmen, depresif belirtilerin yaygınlığını ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisini değerlendiren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız ET, PH ve sağlıklı kontrollerde depresif belirtilerin varlığının ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesidir.
 

Yöntem: PH’si olan 46 hasta, ET’si olan 37 hasta ve 42 sağlıklı kontrol Beck Depresyon Değerlendirme Ölçeği (BDÖ), Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (YKÖ-KF) ve Mini Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD) ile değerlendirilmiştir. PH belirtilerinin şiddeti Hoehn-Yahr (HY) Evresi ve Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği-III (motor alt ölçeği) (BPHDÖ-III) ile ET hastalarında tremor şiddeti Fahn-Tolosa-Marin Değerlendirme Ölçeği (FTM-TDÖ) ile değerlendirilmiştir.
 

Sonuçlar: Hem ET hem de PH hastalarında, BDÖ puanları hafif düzeyde depresif belirtilerin varlığını göstermiştir. Her iki hasta grubunda da BDÖ puanları yaşam kalitesi düzeyini yordamaktadır. 
 

Tartışma: İster altta yatan hareket bozukluklarının patofizyolojik süreçlerine bağlı olsun isterse hastalığın gidişine ikincil olsun, bu hastaların değerlendirilmesinde depresif belirtilerin göz önüne alınması gereklidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017