E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bir Travma Modeli Olarak Son Evre Böbrek Hastalığı: Hemodiyaliz Hastalarında, Böbrek Transplantasyonu Alıcı ve Verici Adaylarında Utanç ve Suçluluk
1 Department of Psychiatry, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey  
2 Baskent University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 249-254
DOI: 10.4274/npa.y5846
454 kez okundu, 269 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: SEBH, utanç, suçluluk, hemodiyaliz, transplantasyon
Özet

Amaç: Ruhsal travmaya utanç ve suçluluk dâhil olmak üzere çeşitli duygular eşlik etmektedir. Bu çalışmada, ruhsal travma olarak kabul edilen son evre böbrek hastalığında (SEBH) utanç ve suçluluğun hemodiyaliz hastaları ile transplantasyon alıcı ve verici adaylarının duygudurumu ve yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
 

Yön­tem­ler: Bu amaçla 56 hemodiyaliz hastası, 66 alıcı ve 41 verici adayı ile 51 sağlıklı kontrol Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Genel Sağlık Anketi-12 ve Utanç ve Suçluluk Ölçeği kullanılarak karşılaştırılmıştır.
 

Bul­gu­lar: Utanç ve suçluluk puanları her üç grupta da anlamlı değere ulaşmamakla birlikte hemodiyaliz grubunda depresyon, anksiyete ve GSA-12 puanları yüksek saptanmıştır. 
 

So­nuç: Transplantasyon adaylarının çoğunluğu bekleme sürecinde ruhsal açıdan belirgin olumsuzluk yaşamamaktadır. Bulgular, verici adaylarının transplantasyon öncesi dönemi örseleyici olarak deneyimlemedikleri yönünde yorumlanmıştır. Organ işlev kaybından en ağır biçimde etkilenen grup ise, hemodiyaliz hastalarıdır. SEBH ile uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin etkilerini daha iyi değerlendirmek için utanç ve suçluluk gibi travma ile ilişkili duyguları araştıran ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017