E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bir Grup Üniversiteye Hazırlık Öğrencisinde Dürtü Kontrol Bozukluğu
2 Cukurova University School of Medicine, Department of Psychiatry, Adana, Turkey  
3 Osmaniye Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Osmaniye, Türkiye  
4 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bakırkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey  
5 Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye  
6 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye  
7 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 238-242
DOI: 10.4274/npa.y5934
465 kez okundu, 344 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dürtü kontrol bozuklukları, öğrenci, prevalans
Özet

Amaç: Son yıllarda dürtü kontrol bozukluklarının yaygınlığı ve komorbid olduğu durumlara ilgi giderek artmaktadır. Bu çalışmada genç erişkin yaş grubunda olan üniversiteye hazırlık öğrencilerinde dürtü kontrol bozukluklarının yaygınlığı ve eksen I tanılarının varlığı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
 

Yön­tem: Çalışmaya yaş ortalaması 19.2 olan 18-27 yaş aralığındaki 226 üniversiteye hazırlık öğrencisi dahil edilmiştir. Öğrencilerle yapılan klinik görüşmede SCID-I ile eksen I tanıları araştırıldı. Yaşam boyu dürtü kontrol bozukluğu varlığı Minnesota Dürtüsellik Değerlendirme Görüşmesi (MIDI) Türkçe formu ile sorgulandı. Dürtüsellik düzeyleri Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11 (BDÖ-11) ile değerlendirildi. 
 

Bul­gu­lar: Bu çalışmada öğrencilerin %24.3’ünde DSM-IV’e göre en az bir dürtü kontrol bozukluğu saptanmıştır. En sık görülen tip başka türlü adlandırılamayan dürtü kontrol bozukluğu (%16.8)’dur. Bunu trikotilomani ve aralıklı patlayıcı bozukluk izlemekteydi. Başka türlü olarak adlandırılamayan dürtü kontrol bozuklukları arasında ise kompulsif satın alma ilk sıradaydı.  Yaşam boyu dürtü kontrol bozukluğu olan ve olmayan grup birbiri ile eksen I tanıları açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Ancak yaşam boyu dürtü kontrol bozukluğunun olduğu grupta BDÖ-11 total ve plan yapmama puanları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.
 

So­nuç: Literatüre göre erken başlangıç yaşları ve yaşla beraber azalan sıklık nedeniyle  dürtü kontrol bozukluklarının genç erişkinlerde görülme sıklığının yüksek olması beklenmektedir. Çalışma sonucunda saptanan prevalans oranları literatürde benzer yaş grubundaki sağlıklı kişilerde yapılmış çalışmalardaki oranlara göre yüksek saptanmıştır. Ancak örneklem grubumuzun sınırlı olması nedeniyle bu oranın topluma genellemesi yapılamaz. Bu konuda yapılacak geniş ölçekli, epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017