E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Multipl Skleroz ve Haşimoto Tiroiditi: Bir Olgu Sunumu
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye  
3 Adana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 224-226
DOI: 10.4274/Npa.Y5905
403 kez okundu, 165 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, otoimmun hastalık, Haşimoto tiroiditi
Özet

Multipl skleroz’un (MS) patogenezi tam aydınlatılmamış olmakla birlikte santral sinir sisteminin (SSS) miyelinine yönelik immun aracılı bir hastalık olduğuna inanılmaktadır. MS’le birlikte diğer immun aracılı hastalıkların birlikte görüldüğüne dair çok sayıda rapor bulunmaktadır. Son yıllarda, MS’in, Haşimoto tiroiditi ile birlikte görüldüğüne dair de birkaç adet vaka raporu bulunmaktadır. Klinik ve tedavi açısından bu birliktelik önem kazanmaktadır. Bu olgu sunumunda, MS ve Haşimoto tiroiditi olan bir olgu aktarılmış ve bu olgunun klinik özellikleri özetlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017