E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Sjögren Sendromunda Ortaya Çıkan Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
2 Samsun Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, Samsun, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 221-223
DOI: 10.4274/Npa.Y5787
458 kez okundu, 261 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sjögren Sendromu, santral sinir sistemi, optik nörit, miyelit
Özet

Sjögren sendromu yavaş seyirli otoimmün bir hastalıktır. Sjögren sendromunda nörolojik tutulum yaklaşık %20-25 olguda görülür. Nörolojik tutulumların %87’si periferik sinir sistemi, yaklaşık %13’ü santral sinir sistemi tutulumu şeklindedir. Sjögren sendromunda nöromiyelitis optika (NMO) benzeri klinik tablolar oldukça nadir görülür. Biz klinik olarak NMO spektrum bozukluğunu taklit eden ve araştırmalar sonucu sjögren sendromu tanısı alan iki hastanın klinik ve radyolojik özelliklerini sunuyoruz. Bu olgularda erken dönemde tanı konularak sjögrene yönelik tedavinin başlanılması hastalığın prognozu açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017