E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Alkol Kullanım Bozukluklarında Carbohydrate-Deficient Transferrin’in (CDT) Yoksunluk Şiddeti ile İlişkisi
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye  
2 Clinic of Psychiatry, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 184-187
DOI: 10.4274/Npa.Y5687
1006 kez okundu, 160 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: CDT, alkol yoksunluk sendromu, belirteç
Özet

Amaç: Carbohydrate Defıcient Transferrin (CDT) Federal Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmış ve alkol kullanım bozukluklarını taramada geleneksel belirteçlerden daha özgül ve duyarlı olan bir belirleyicidir. Bu çalışmanın amacı serum CDT düzeylerinin alkol yoksunluk sendromunun şiddetiyle ilişkisinin incelenmesi ve gama glutamil transferaz (GGT) ve ortalama korpuskuler hacim (MCV) gibi diğer belirteçler ile karşılaştırılmasıdır.

 

Yöntem: Araştırmaya 48 erkek alkol bağımlısı hasta alındı. Hastalar sosyodemografik bilgi formu ve Alkol Yoksunluğu Değerlendirme Ölçeği (CIWA-AR) ile değerlendirildi. Hastaların ilk başvuruda CDT, GGT ve MCV değerleri ölçüldü. Sonuçların değerlendirilmesinde SPSS 13.0 programı kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların sırasıyla %77.1, %72, %66.6’sında CDT, GGT ve MCV seviyeleri yüksek bulunmuştur. CDT değerleri ve CIWA-AR skorları arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, GGT ve MCV değerleri ile CIWA-AR arasında bir ilişki bulunamamıştır. 
 

Sonuç: Yüksek CDT değerlerine sahip olan kişiler daha ciddi yoksunluk sendromu geçiriyor olarak nitelendirilebilinir. Ancak bu sonuçların daha yüksek sayıda denekle yapılmış kontrollü çalışmalarla analizine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017