E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD Çiğli İZMİR  
2 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği AD. Bornova İZMİR  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 175-183
DOI: 10.4274/Npa.Y5799
498 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Geçerlik ve güvenirlik, tutum, ölçek, adli psikiyatri hemşireliği, adli psikiyatri hastası
Özet

Amaç: Araştırma, hemşirelerin, adli psikiyatri hastasına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirmek ve geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini saptamak amacıyla, metodolojik tipte uygulanmıştır.

 

Yöntem: Araştırma katılmayı kabul eden 650 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerin değerlendirmesi toplam 536 anket üzerinden yapılmıştır. Araştırmada, Tanıtıcı Bilgi Formu, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği(RHİÖ) ve Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği(APHHTÖ) kullanılmıştır. APHHTÖ niteliksel (kuramsal) ve niceliksel olmak üzere iki süreçte geliştirilmiştir. Niteliksel süreçte “odak grup görüşmesi” ve “kompozisyon formları” ve literatürde psikiyatri alanında geliştirilmiş çeşitli tutum ölçekleri kullanılmıştır. Niceliksel süreçte, geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.

 

Sonuçlar: Kapsam geçerlik indeksi(KGİ) .69, RHİÖ ile olan uyum geçerliliği .44, iç tutarlılığı belirleyen Cronbach Alpha katsayısı .86 ve küme içi korelasyon katsayısı .86,  ön-test ile tekrar-test arasındaki tutarlılığı belirleyen kararlılık katsayısı .69 bulunmuştur.Yapılan faktör analizi doğrultusunda APHHTÖ’nin dört alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır. Ölçekten elde edilecek en yüksek puan “125”, en düşük puan “25”dir.Yüksek puan adli psikiyatri hastasına yönelik olumlu tutumu göstermektedir.

 

Tartışma: Bu veriler doğrultusunda, Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017