E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Bipolar spektrumunun yeniden keşfi
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye  
2 Cardiff University School Of Medicine, Department Of Psychological Medicine, Cardiff, Uk  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 167-170
DOI: 10.4274/npa.y5818
441 kez okundu, 207 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: tanı, majör depresyon, bipolar spektrum bozuklukları, genetik, bipolar bozukluk, psikoz, kraepelinian dikotomi
Özet

Geçtiğimiz 150 yıl boyunca, duygudurum bozukluklarının tanı ve sınıflandırması çokça tartışıla gelmiştir ve günümüz psikiyatri pratiğinde de büyük ölçüde önemini sürdürmektedir.  Majör depresyon ve bipolar bozuklukların sınıflandırmasında dsm(diagnostic and statistical manual) ve ıcd (ınternational classification of diseases) sistemleri araştırma ve klinik pratiğe yönelik olarak oldukça yardımcı olmuşsa da, güncel çalışmalar daha geniş kapsamlı bir bipolar spektrumu görüşüne dönüşün dikkate alınmasının uygun olabileceğini önermektedir. Bu makalede biz de gelişmekte olan bipolar spektrum bozuklukları kavramını, belirtilerin boyutsal Görüngüleri, unipolar depresyon-bipolar bozukluk ve bipolar bozukluk-psikoz Arasındaki kesişim noktalarına özgül kaynaklar eşliğinde, gözden geçirmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017