E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Otizm Tanılı Bir Çocukta Aripiprazole Bağlı Enürezis
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 164-166
DOI: 10.4274/npa.y5795
392 kez okundu, 274 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Aripiprazol, enürezis, otizm, çocuk
Özet

Aripiprazolün otistik çocuklarda görülen davranışsal problemleri tedavi etmede etkili olmasıyla ilgili yayınların sayısı giderek artmaktadır. Aripiprazolün diğer atipik antipsikotiklere nazaran daha az yan etkisi bulunmaktadır. Oral aripiprazol henüz piyasaya sürülmeden önce yapılan değerlendirmelerde enürezis çok nadir bir yan etki olarak gözlenmesine rağmen, bilindiği kadarıyla yazında, otizm tanılı çocuk ve ergenlerde aripiprazole bağlı enürezis ile ilgili bir vaka bildirimi yoktur. Biz bu yazıda on altı yaşında otizm ve epilepsi tanısı ile takip ettiğimiz, aripiprazole başladıktan sonra enürezisi olan ve ilacı kestikten sonra alt kaçırması hızla düzelen bir olgu sunduk.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017