E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Major Depresyonlu Hastada Mirtazapine Bağlı, Geri Dönüşümlü Hepatotoksisite
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 162-163
DOI: 10.4274/npa.y5678
377 kez okundu, 190 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Hepatotoksisite, major depresyon, mirtazapin
Özet

Mirtazapin, major depresyon tedavisinde onay almış, noradrenerjik ve spesifik serotonerjik bir antidepresandır. Sersemlik, aşırı sedasyon, iştahta artma, kilo alımı ve ağız kuruluğu gibi yan etkileri olabilmesine karşın genellikle iyi tolere edilir. Burada, 23 yaşında depresif kadın hastada, mirtazapin tedavisi sırasında gelişen karın ağrısı ve karaciğer enzimlerinde yükselme olması ve mirtazapin kullanımı durdurulduktan sonra bulguların normale dönmesi tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017