E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Median Sinir Lipofibromatöz Hamartomu: Olgu Sunumu
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 155-157
DOI: 10.4274/npa.y5754
536 kez okundu, 374 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, lipofibromatöz hamartom, median sinir
Özet

Median sinir fibrolipomuna bağlı karpal tünel sendromunu düşündüren yakınmaları ve makrodaktilisi olan bir olgu sunulacaktır. Sağ el 2. parmakta makrodaktili ve distal falanks volar yüzde deri çizgilerinde kabalaşma ve hiperkeratoz izlenen 32 yaşında erkek hastanın, on yıldır sağ elinde geceleri uykudan uyandıran uyuşma, karıncalanma yakınmaları olduğu öğrenildi. Hastaya elektromiyografi (EMG) sağ el manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve tanı amaçlı biyopsi yapıldı. EMG’de sağ median sinir duysal aksiyon potansiyeli elde edilemedi. Bilekten uyarımla bileşik kas aksiyon potansiyeli distal latansında uzama, amplitüdünde ufalma saptandı. El MRG’sinde fibrolipom için patognomonik, median sinire kablo görünümü veren avuç içinden önkol distaline kadar izlenen lezyon izlendi. Biyopsi bulguları fibrolipom ile uyumlu idi. Nöral fibrolipom median sinirin nadir görülen selim tümörüdür. MRG sinirin tutulumunu göstermek için en iyi incelemedir. Olguların 1/3’ünde makrodaktili ile beraberdir. Karpal tünel sendromuna ait şikayetleri olan hastalarda ayırıcı tanıda median sinir lipofibromun da akılda tutulması gerekir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017