E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Asperger Bozukluğu ve Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü: Bilişsel Profil ve Bellek İşlevlerinin Benzeşmesi
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 140-146
DOI: 10.4274/npa.y5724
638 kez okundu, 271 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Asperger bozukluğu, sözel olmayan öğrenme güçlüğü, nöropsikoloji, bellek
Özet

Amaç: Sözel olmayan öğrenme güçlüğü (SOÖG) sözel becerilerin göreceli olarak korunmasına karşın, algısal ve mekansal beceriler gibi sözel olmayan alanda belirgin yetersizliklerin görüldüğü bir durumdur. Bazı araştırmacılar Asperger bozukluğunun (AB)  nöropsikolojik ve davranışsal fenotipinin SOÖG ile uyumlu olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmada AB tanısı alan çocuk ve ergenlerden oluşan bir grupta, bellek işlevlerine odaklı bir nöropsikolojik batarya kullanılarak AB’de SOÖG varlığı varsayımının Türkiye’den bir popülasyonda tekrarlanması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine başvurarak DSM-IV ölçütlerine göre tanı konulan 7-16 yaş grubundaki 21 AB olgusu ile gönüllü olarak çalışmaya katılan yaş, cinsiyet, IQ ve eğitim açısından uyumlu 18 kontrol olgusu değerlendirilmiştir. Katılımcılara Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formu, Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi- Çocuk versiyonu, Rey-Osterrieth Karmaşık Şekil Testi, Benton Çizgilerin Yönünü Belirleme ve Yüz tanıma Testleri uygulanmıştır.

 

Bulgular: AB grubu sözel bellek, sözel kavrama endeksi ve görsel mekansal algıda kontrollere benzer performans sergilerken kısa ve uzun süreli görsel bellek, algısal organizasyon, görsel mekansal yapılandırma alanlarında daha başarısız olmuştur.

 

Sonuç: Bu çalışma, AB olgularının nöropsikolojik değerlendirmede güçlü ve zayıf yönler itibariyle SOÖG profili ile büyük bir oranda uyumlu olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017