E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği’nin (GHHGÖ) Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD Çiğli İZMİR  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 135-139
DOI: 10.4274/npa.y5716
456 kez okundu, 239 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Geriatri hemşireliği, hemşire, geçerlik ve güvenirlik, ölçek
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği’nin (GHHGÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerini incelemek, faktör yapısını ortaya koymak ve geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır.

 

Yöntemler: Çalışma, İzmir ilinde bir huzurevinde 60-96 yaşları arasındaki, 273 (180 kadın ve 93 erkek) sakin ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Geriatrik Hastalar İçin Hemşire Gözlem Ölçeği (GHHGÖ), Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ve Standardize Mini Mental Test (SMMT) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için iç tutarlılık, madde-toplam puan korelasyonları ve görüşmeciler arası güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Geçerliği ölçekler arası korelasyon ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Yüksek bir iç tutarlılığa (0.89)  sahip olan ölçeğin, görüşmeciler arası güvenirlik katsayısı 0.90 bulunmuştur. GHHGÖ bellek alt ölçeği ile SMMT arasında kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda iki faktör elde edilmiş ve bu iki faktörün SMMT ve GDÖ ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

 

Sonuç: GHHGÖ’nin Türkçe formunun alanda kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017