E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Genel Psikiyatri Polikliniğinde Erişkin Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı ve Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğuna Eşlik Eden Diğer Psikiyatrik Bozukluklar
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 119-124
DOI: 10.4274/npa.y5794
509 kez okundu, 234 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, erişkin, eştanı, sıklık
Özet

Amaç: Genel psikiyatri polikliniğine başvuran erişkin hastalar arasında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısının sıklığı, bu tanıyı alan hastaların eştanıları ve literatürde DEHB’na eşlik ettiği bilinen bazı klinik özelliklerin yaygınlığını araştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda DEHB sıklığını belirlemeyi amaçladık. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı genel polikliniğine 01 Şubat 2005-31 Mayıs 2005 tarihleri arasında başvuran hastalar “Erişkin DEB/DEHB tanı ve değerlendirme envanteri”ni doldurdular. Bu envanterde kesim noktasını geçenler “Yetişkin DEHB Belirti Çizelgesi” ile değerlendirildi ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre psikiyatri uzmanı tarafından DEHB tanısı konuldu. DEHB tanısı alan hastalar danışman öğretim üyesi tarafından da değerlendirildi. Çalışmanın ikinci bölümünde ise birinci bölümde DEHB tanısı alan hastalar ve İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı DEHB polikliniğinde takip edilen DEHB tanısı konmuş hastalar eştanılar açısından SCID-I kullanılarak incelendi.

 

Bulgular: DEHB tanısı alan hastalar daha çok genç erkeklerdi. Bu tanı grubunda alkol ve madde kullanımıyla ilgili problemlere rastlanabilir. Genel poliklinikte yetişkin DEHB sıklığı en az %1.6 olarak saptandı. DEHB olgularının SCID-I ile 4’üne (%10.0)  alkol bağımlılığı, 5’ine (%12.5) alkol dışı madde bağımlılığı, 14’üne (%35) majör depresif bozukluk, 8’ine (%20) anksiyete bozukluğu eştanıları konmuştur. 

 

Sonuç: Ülkemizde DEHB olan erişkinler psikiyatrik tedaviden yeterince yararlanamamaktadırlar. Alkol ya da madde kullanım problemleri ile gelen hastalarda DEHB’nin özellikle sorgulanmasında yarar vardır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017