E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İki Uçlu Bozuklukta Silik Nörolojik Belirtiler: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eştanısının Etkisi
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 107-113
DOI: 10.4274/npa.y5655
789 kez okundu, 258 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İki uçlu bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, eriflkinler, silik nörolojik belirtiler
Özet

Amaç: İki uçlu bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) sıklıkla bir arada bulunabilen tanılardır. Çalışmanın amacı, iki uçlu I ve DEHB eştanılı iki uçlu I hastaların silik nörolojik belirtilerini kontrol grubuyla karşılaştırarak, DEHB eştanısının iki uçlu bozukluktaki etkilerini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışmaya 60 ötimik iki uçlu I bozukluk tanılı hasta ve 33 sağlıklı kontrol alındı. Hastalara Wender Utah, Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Değerlendirme ölçekleri uygulandı ve Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) yapıldı. Gruplar, iki uçlu hastalar (s=47), DEHB eştanılı iki uçlu hastalar (s=13) ve kontrol grubu olarak sınıflandırıldı. Tümüne Nörolojik Değerlendirme Ölçeği uygulandı.

 

Bulgular: Karmaşık motor alt testlerinden yumruk halka testi ve yumruk kenar avuç içi testi gibi tekrarlı testlerde DEHB eştanılı grup, Ozeretski gibi ardışık sıralı testlerde ise iki uçlu grup daha kötüydü. DEHB eştanılı iki uçlu grupta ilkel refleksler daha fazlaydı ve grafestezi, sterognozi testlerinde kötü performans göstermişlerdi. 

 

Sonuç: Tekrarlı testler ve ilkel refleksler gibi fronto-striatal ve talamik yolakları değerlendiren testlerin DEHB eştanılı hastalarda bozuk olması, DEHB’de bu alanın rolünü düşündürmektedir. İki uçlu hastalarda ise dorsolateral prefrontal korteksle ilişkili, daha fazla bilişsel kontrolün ve dikkatin kullanıldığı ardışık sıralı testlerde bozukluk bulundu. Bu sonuçlar iki uçlu bozukluk ve DEHB’nin patofizyolojisinin farklı alanlarla ilişkili olabileceğini ve DEHB eştanısının silik nörolojik belirtilerin şiddetini arttırabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017