E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Sistemik Lupus Eritematozusun Eşlik Ettiği Limbik Ensefalit: Olgu Sunumu
2 İstanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Radiology, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 88-91
DOI: 10.4274/npa.y5688
499 kez okundu, 258 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Limbik ensefalit, Sistemik Lupus Eritematozus, Manyetik rezonans görüntüleme
Özet

Limbik ensefalit (LE) sıklıkla nöbetlerin ve sanrıların, ilerleyici hafıza kaybı ve ruhsal anormalliklerin eşlik ettiği haftalar süren bir sendromdur. Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücudun tüm parçalarını etkileyen kronik otoimmün konnektif doku hastalığıdır. SLE’de santral sinir sistemi tutulumu %14-75 olguda gösterilmiştir. Bu çalışmada, SLE’li bir hastada limbik ensefalit birlikteliğinin radyolojik, klinik ve immünolojik özellikleri sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017