E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Kompulsif Satınalma Birlikteliği Olan Bir Olgu
1 Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 75-78
DOI: 10.4274/npa.47.y5607
563 kez okundu, 207 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Eştanı, kompulsif satın alma, obsesif kompulsif bozukluk
Özet

Günümüzde DSM-IV-TR’de kompulsif satın alma kendi başına bir tanısal sınıf altında yer almamakla birlikte "başka türlü adlandırılamayan dürtü kontrol bozuklukları" başlığı altında sınıflandırılmaktadır. Bu hastalarda satın alma ve alışveriş ile ilgili aşırı uğraşı veya uygunsuz satın alma veya alışveriş dürtüleri veya davranışları vardır. Alışverişle uğraşıp durma dürtüleri ve davranışları strese neden olur, zaman tüketir, sosyal, mesleki ve finansal sorunlara neden olur. Bu hastalarda psikiyatrik eştanı görülme oranı yüksektir. Özellikle majör depresyon, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları (özellikle obsesif kompulsif bozukluk), madde kullanımı, yeme bozuklukları (özellikle bulimia) ve kişilik bozuklukları sıkça görülür. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda kompulsif satın almanın sık rastlandığı gösterilmiştir. Bu konunun ülkemizde de bir sorun olduğuna dikkat çekmek için polikliniğimizde obsesif kompulsif bozukluk tanısı ile izlediğimiz ve takiplerde obsesif kompulsif belirtilerle uygun olmayan depresif özellikler gösteren ve detaylı araştırma sonucu eşlik eden kompülsif satın alma bozukluğu saptadığımız bir olguyu aktarmayı uygun bulduk. Olgu psikiyatrik hastalıklarda tedavi planlarken eştanıların saptanmasının önemini vurgulamak bakımından iyi bir örnektir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017