E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Akut Tam Uyku Yoksunluğunun Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 17-21
DOI: 10.4274/npa.y5621
350 kez okundu, 129 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tam uyku yoksunluğu, dinlenme enerjisi, uyku
Özet

Amaç: Bu araştırmada tam uyku yoksunluğunun günlük bazal enerji tüketimlerine olası etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Araştırmaya 20 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Gönüllülerin dinlenme enerjileri sabah saat 09:00’da ve kahvaltı etmeden indirekt kalorimetri yöntemi ile solunumsal gaz değişimleri değelendirilerek ölçüldü (Vmax 29c Sensor Medics, Yorba Linda, CA, USA). Dinlenme enerjisi ölçümü uyanık vaziyette, 8 saatlik bir dinlenme sonrasında ve sabit oda sıcaklığında gerçekleştirildi ve en az 20 dakika ölçüm yapıldı. Bu ölçüm tam 24 saat sonra ve total uyku yoksunluğu sağlanması sonrasında tekrar edildi.

 

Bulgular: Gönüllülerin dinlenme enerji ilk ölçüm ortalaması 1351.10±600.37 kcal/24 saat  ve ikinci ölçüm ortalaması ise ilkinden daha düşük olarak 1250.60±454.39 kcal/24 saat şeklinde saptanmıştır fakat aradaki fark istatistiki anlamlılık sınırına ulaşmamıştır. Kadın ve erkeklerde ayrı ayrı değerlendirme sonrasında da dinlenme enerjisi değişimi uyku yoksunluğu öncesi ve sonrasında cinsiyetler arasında farklılık göstermedi. Vücut Kitle İndeksi ile hem ilk ve hem de ikinci ölçülen dinlenme enerjileri arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir korelasyon saptandı.

 

Sonuç: Bu araştırma sonucunda tam uyku yoksunluğunun doğrudan günlük bazal enerji tüketimine anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. Uyku yoksunluğu, uyku bozuklukları ve özellikle insomnia bireylerde metabolik değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Bu değişiklikler genellikle kilo artışı ve diyabete yol açmaktadır. Bu etkiler doğrudan enerji tüketimi ilişkili olmayıp uyku kısıtlamasının ortaya çıkardığı iştah artışı, glukoz metabolizması bozuklukları gibi diğer metabolik etkiler ve kronik süreçteki uyku kısıtlamaları ile ilişkili görülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017