E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Sosyal Fobinin Yaygınlığı: Bir Gözden Geçirme
3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 4-10
DOI: 10.4274/npa.y5649
424 kez okundu, 269 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, yaygınlık, sosyal fobi, sosyal anksiyete bozukluğu
Özet

Sosyal fobi son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu yazının amacı, sosyal fobi yaygınlığına dikkat çekmek ve toplumdaki yaygınlığı ile karşılaştırıldığında sosyal fobi tanısının yetersiz konduğunu vurgulamaktır. On yılda (1999-2009) sosyal fobinin yaygınlığı ile ilgili yapılmış araştırmalar; “PUBMED” ve “Medline Centrale” arama motorlarında taranmış ve gözden geçirilmiştir. Sosyal fobinin yaygınlığı ile ilgili yayınlanmış olan yirmiiki araştırma yazısı değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar incelendiğinde toplum  yaygınlığının ülkeler arasında belirgin farklılık göstererek yaşam boyu yaygınlık oranlarının %0.4 ile %13.7 arasında, oniki aylık yaygınlık oranlarının ise %1.3 ile %7.9 arasında değiştiği, yaşa göre değerlendirildiğinde ise yaygınlık oranlarının 18 yaşın altında %1.6, 18 yaş ve üstünde %0.4-%17 arasında olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre yaygınlık oranlarının kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu saptanmıştır. Kültürler arasında sosyal fobi yaygınlığının belirgin farklılık göstermesi önemli bir bulgudur. Bu farklılık çalışmalar arasında desen farkının olmasına bağlı olabileceği gibi, sosyal fobi tanı ölçütlerinin her kültürde geçerli olmayabileceğini de akla getirmektedir. Bunun yanında ölçüm araçlarının,  yaygınlığın ölçüldüğü zaman diliminin ve yaş gruplarının her bir araştırmada farklı olmasının da bu sonuca yol açabileceği düşünülmüştür. Sosyal fobi  yaygın olup önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Bireysel ve toplumsal düzeyde sosyal, mesleki ve ekonomik sorunlara yol açması nedeniyle bu alanda yapılacak çalışmalar artırılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017