E-ISSN 1309-4866
Diğer
Cinsel İşlev Bozuklukları Kliniğine Başvuran Olgularda Başvuru Yakınması ile Klinik Tanı Arasındaki İlişki
1 Clinic of Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 24-30
DOI: 10.4274/npa.y6080
364 kez okundu, 185 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozukluğu, başvuru yakınması, klinik tanı
Özet

Cinsel sorun nedeniyle başvuran olguların tanısal değerlendirmelerinde yakınma ve cinsel işlev bozuklukları (CİB) tanısı arasındaki ilişki ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmada CİB polikliniğine başvuran olguların tanı dağılımları ile başvuru yakınmaları ve tanı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya Ocak 2006-Aralık 2007 yılları arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (BRSHH) Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği’ne başvuran tüm olgular dahil edildi. DSM IV-TR ölçütlerine göre CİB tanısı konulan hastaların yarı yapılandırılmış poliklinik olgu değerlendirme formu kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar istatistiksel olarak %95 güven aralığında değerlendirildi. Çalışmaya  242’si erkek 196’sı kadın toplam 440 olgu alındı. Yaş ortalamaları kadınlarda 30.71±7.73, erkeklerde 35.5±9.59 idi.  Kadın olgularda en sık saptanan CİB vajinismus (%41.0) ve anorgazmi (%17.0) iken erkeklerde en sık %45.5 erken boşalma ve %27.7 sertleşme bozukluğu saptandı. Tek başına başvuran erkek olgularda yakınma ile CİB tanısı arasında anlamlı bir ilişki gözlendi (p<0.001). Partneri ile başvuran erkeklerde ise bu ilişki negatif anlamlılık göstermekteydi (p<0.001). Kadınlar ister tek başına ister partneri ile başvursun yakınmaları ile tanıları arasında anlamlı ve pozitif ilişki saptandı (p<0.001). Partneri ile başvuran erkeklerde ve erken boşalma tanısı alanlarda başvuru yakınması ve klinik tanı arasındaki uyum düşüktür. Özellikle partneri ile başvuran erkek olgularda yakınma belirtilmese de ayrıntılı tanısal görüşme yapılmalıdır. Erkek olgulardaki bu durum toplumda hem kadın hem de erkeklerdeki yanlış cinsel inanışların daha çok erkek cinselliği üzerine olması ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017