E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Ergende Bipolar Bozukluk ve Asperger Sendromu Tanı Süreci: Bir Olgu Sunumu
1 2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 360-363
DOI: 10.4274/npa.y5519
481 kez okundu, 763 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ergen, Asperger sendromu, bipolar bozukluk, tanı
Özet

Asperger sendromu (AS) sosyal zorluklar, basmakalıp davranış örüntüsü, sınırlı ilgi alanları ile seyreden yaygın gelişimsel bozukluklardan biridir. Çocukluğun erken dönemlerinden itibaren sosyal gelişimle ilgili problemler ve basmakalıp, takıntılı davranış örüntüsü fark edilse de, konuşmada gecikme olmaması, zekânın normal olması ve akademik becerilerin iyi olması gibi nedenlerle AS tanısının konması gecikebilmektedir. AS olan bireylerde komorbid psikiyatrik bozukluklar sıkça gözlenmektedir. Bazen kliniğe ilk başvuru sebebi bu komorbid psikiyatrik bozukluklar olabilmektedir. Sıklıkla ayrıntılı bir aile ve gelişim öyküsü zemindeki yaygın gelişimsel bozukluğun tanınmasında yardımcıdır. Öte yandan, AS olan bireylerin ailelerinde bipolar bozukluk oranının yüksek olduğu bilinmekte, hatta bu iki bozukluğun ortak nörobiyolojik temelleri olabileceği düşünülmektedir. Bu yazıda,  ilk kez 13 yaşındayken kaygı belirtileri ile kliniğe başvuran bir gençte serotonin geri alım inhibitörü tedavisi sırasında gelişen hipomanik belirtiler sebebiyle fark edilen AS tanısının tartışılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017