E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Farklı Psikiyatrik Görünümler Sergileyen Üç Nöroakantositoz Olgusu
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 356-359
DOI: 10.4274/npa.y5512
813 kez okundu, 275 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Akantosit, nöroakantositoz, psikiyatrik belirtiler, tedavi
Özet

Nöroakantositoz sendromları tanımı akantositoz ve nörolojik anormalliklerle karakterize bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılır. Nöroakantositoz sendromları genellikle 3. veya 4. dekadda başlayan, progresif seyirli, dejeneratif ve genetik olarak heterojen bir hastalıktır. Alt tiplere göre hastalığın başlangıç yaşı, klinik ve laboratuar bulguları, aile öyküsü, nörolojik ve sistemik tutulumu, tedavisi değişkenlik göstermektedir. Tedavileri tamamen semptomatiktir. Farmakoterapi ve cerrahi tedavilerden yararlanılmaktadır. Nöroakantositoz olgularının yaklaşık yarısına başlangıç bulgusu olarak ya da hastalığın seyri sırasında psikiyatrik belirtiler eşlik edebilmektedir. Bu olgu serisinde 6 ay gibi kısa bir sürede farklı psikiyatrik görünümlerle psikiyatri kliniğimize yatırılan, daha sonra yapılan incelemeleri sonrasında nöroakantositoz tanısı konulan 3 olgu sunulmuştur. Olguların ortak özellikleri ve farklı yönleri literatür eşiliğinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017