E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Submaksimal Uyarımla Elde Edilen İki Tepeli Ortodromik Duysal Yanıtların Hastalık Süreçlerine Yönelik Elektrofizyolojik İncelemelerde Kullanılması
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 338-343
DOI: 10.4274/npa.y5752
414 kez okundu, 168 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Polinöropati, bozuk glukoz tolerans testi, diyabetes mellitus, diyabetik polinöropati
Özet

Amaç: Submaksimal uyarımla elde edilen çift tepeli ortodromik duysal yanıtlar henüz hasta grupları üzerinde çalışılmamıştır. Bu yöntemle elde edilen ikinci yanıt tepesinin anodal uyarımla ortaya çıktığı ve en distal sinir liflerinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bu çalışmada klinik olarak ve standart sinir iletim incelemeleri ile polinöropati bulgusu olmayan iki diyabetli hasta grubunda çift tepeli ortodromik duysal yanıtlar araştırıldı.

 

Yöntemler: Çalışmamıza bozuk glukoz toleransı (BGT) olan 20 hasta, tip 2 diyabetes mellitusu (DM) olan 14 hasta ve 25 sağlıklı gönüllü alındı. Dominant olmayan tarafta motor iletim incelemelerine ek olarak median sinirde ortodromik çift tepeli duysal yanıtlar, ortodromik duysal aksiyon potansiyelleri (DAP), sural/radiyal amplitüd oranı ve medial plantar sinir DAP çalışıldı. BGT ve DM hastaları Michigan Diyabetik Nöropati Skalası ile değerlendirildi.

 

Bulgular: DM grubunda median sinir duysal distal latansı uzun ve ulnar sinir duysal aksiyon potansiyeli amplitüdü düşük bulundu. Çift tepeli ortodromik duysal yanıt incelemesinde uyarı eşiği ve maksimal uyarı şiddeti, BGT ve DM gruplarında kontrollerden yüksekti. DM grubunda birinci tepe ve ikinci tepe latanslarında uzama saptandı.

 

Sonuç: Bu çalışmada çift tepeli duysal yanıtların erken diyabetik polinöropati tanısında standart elektrofizyolojik testlere üstünlüğünü gösteren bulgu saptanmadı. Ancak çalışmanın polinöropati ile uyumlu yakınmaları olan, elektrofizyolojik incelemeleri normal olan gruplarda tekrarlanmasının uygun olacağı düşünüldü. Buna karşılık duysal eşiklerde saptanan farklılıklar nedeniyle, güvenilirliği test edildiği taktirde, eşik belirleme yönteminin erken polinöropati tanısı için umut verici olduğu kanısı edinildi. Bu çalışmada elde edilen elektrofizyolojik bulgular, genel olarak erken dönemde ve iyi kontrol altında olan diyabetiklerde bile polinöropatinin başlamış olduğunu göstermekteydi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017