E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Relapsing-Remitting Multipl Skleroz Hastalarında Serum Ürik Asit Düzeyinin Kognitif Fonksiyonlar ve Plak Sayısı ile İlişkisi
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 333-337
DOI: 10.4274/npa.y5720
366 kez okundu, 116 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bilişsel fonksiyonlar, multipl skleroz, ürik asit
Özet

Amaç: Multipl skleroz hastalarında bilişsel testlerde bozukluk olduğunu gösteren birçok çalışma olmasına rağmen, bu bozukluğun nedenleri tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmadaki amacımız relapsing-remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında serum ürik asit (ÜA) düzeyi ile bilişsel fonksiyonlar ve kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’deki plak sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

 

Yöntemler: Bu çalışmada  RRMS’li 50 erişkin hasta (hastalık süresi 1,5 yıl) nöropsikolojik test bataryaları ve kan incelemeleri ile değerlendirildi. Hastaların tümüne kranyal MRG incelemesi ve genişletilmiş özürlülük durumu ölçeği EDSS ile birlikte klinik değerlendirme yapıldı.

 

Bulgular: Hastaların %44’ünde bilişsel bozukluk saptanmıştır.  Ortalama serum ürik asit düzeyi 4.38±1.60 mg/dl (2-9 mg/dl) bulunmuştur. Çalışmaya alınan hastaların EDSS’leri ortalama 2.09±2.01 (0-7)’dir. Serum ÜA düzeyi ile bilişsel fonksiyonlar veya MRG’ki plak sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da anlamlılık düzeyine yakın bir ilişki saptanmıştır ( p=0.09). ADAS-cog alt testlerinden konsantrasyon ve dikkatin dağılabilirliği skorları ile ürik asit düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlendi (p=0.01). Fakat yorgunluk ve emosyonel bozukluğun bu ilişkiye olan etkisi dışlanamadı.

 

Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre RRMS hastalarında serum ÜA düzeyinde herhangi bir bozukluk saptanmamıştır. Bilişsel fonksiyonlar ve kranyal plak sayıları serum ÜA düzeyinden doğrudan etkilenmemektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017