E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depremin Multipl Skleroz Ataklarına Etkisi
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 324-327
DOI: 10.4274/npa.y5628
380 kez okundu, 115 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, deprem, atak, stres
Özet

Amaç: Stresli yaşam olayları ile onları izleyen multipl skleroz (MS) atakları arasındaki ilişki üzerine birbiriyle çelişen pek çok yazı vardır. Bu çalışmada, genel bir stres kaynağının MS atakları üzerine etkisini araştırdık.

 

Yöntemler: 1999 İzmit depremine maruz kalan 48 ardışık relapsing remitting (RRMS) veya sekonder progresif (SPMS) MS hastasının (Grup 1) atak ve özürlülük durumları, benzer demografik ve klinik özelliklere sahip ve deprem bölgesinin dışında yaşayan 34 ardışık MS hastasınınkilerle (Grup 2) prospektif olarak karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Depremden sonraki 3 aylık dönem içinde, daha fazla sayıda Grup 1 hastasında atak gözlendi. Ancak bu hastaların 1 yıllık takiplerinde EDSS skorları değişmedi. Ayrıca, 1 yıllık izlem süresi içinde, ataklı Grup1 olguları, atakları olmayan Grup 1 ve ataklı veya ataksız Grup 2 olgularına kıyasla, daha fazla sayıda atak geçirdi. Ataksız Grup 1 hastalarının ortalama yıllık atak sayıları belirgin derecede düşüktü. Lojistik regresyon analizi, depreme maruz kalmanın, bir MS atağı prediktörü olduğunu gösterdi. MS atakları ile posttravmatik stres bozukluğu gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu.

 

Sonuç: Sonuçlarımız stresin, farklı hastalarda, MS atakları üzerinde birbirine zıt etkileri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017