E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Parkinson Hastalarında L-Dopa Tedavisinin, Plazma Homosistein Düzeyleri ve Bununla İlişkili Karotis İntima-Media Kalınlıkları Üzerine Olan Etkisi
6 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 297-301
DOI: 10.4274/npa.y5532
389 kez okundu, 190 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, s-adenozilhomosistein, karotid arter hastalıkları, ateroskleroz
Özet

Amaç: Bu çalışmada, levodopa tedavisi alan Parkinson hastalarında, hiperhomosisteinemi ve karotis intima media kalınlık (KIMK) değerleri karotis Doppler ultrasonografi kullanılarak araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Bu çalışma 23 Parkinson hastası ve yaş-cinsiyet olarak benzer 21 sağlıklı gönüllü üzerinde yapıldı. Tüm olgulara, karotis arter intima-media kalınlığının araştırılması amaçlı Doppler ultrasonografi uygulandı. Bununla birlikte plazma homosistein, vitamin B12 ve folik asit  düzeyleri ölçüldü. Ateroskleroz progresyonunun değerlendirilmesi amacıyla  bir yıl sonra karotid Doppler ultrasonografi ve homosistein seviyeleri tekrar değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmamızda örneklem sayımızın az olmasına rağmen, bu hastalarda bazal artmış homosistein düzeyleriyle paralel olarak bazal karotis intima media kalınlık (KIMK) değerlerininde artmış olduğu görüldü. Takip süresi sonunda, hiperhomosisteinemiden bağımsız olarak bilateral karotid intima-media kalınlıkları artmıştı. 

 

Sonuç: Sonuç olarak, Parkinson hastalarında L-dopa tedavisinin hiperhomosisteinemiye neden olabileceği ile ilgili birçok çalışma yayınlanmıştır. Fakat hiperhomosisteinemi ile artmış vasküler hastalık riski arasındaki ilişki halen tartışmalıdır. Biz, çalışma sonuçlarımıza dayanarak, Parkinson hastalarında hiperhomosisteineminin arter duvar kalınlığı artışına neden olabileceğini, fakat ateroskleroz progresyonu üzerine olan etkisinin tartışmalı olduğunu öne sürmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017