E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastaları ve Yakınlarının Öznel Yaşam Kalitesini Yordayan Faktörler: Bir İzlem Çalışması
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Kilis Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Kilis, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 292-296
DOI: 10.4274/npa.y5521
482 kez okundu, 166 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: şizofreni, yaşam kalitesi, aile ortamı, dışavuran duygudurum
Özet

Amaç: Bu izlem çalışması şizofreni hastalarında öznel yaşam kalitesinin hastalık ve aileye ilişkin etmenlerle ilişkisini saptamayı amaçlamaktadır.

 

Yöntemler: Kırkdört  şizofreni hastası ve birlikte yaşadıkları birer akrabaları taburculuktan bir ve altı-sekiz ay sonra değerlendirilmiştir. Sosyodemografik özellikler sorgulanmış, hastaların yaşam kalitesi için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR); aileye ilişkin değişkenler için Aile Ortamı Ölçeği (AOÖ) ve Dışavuran Duygudurum Düzeyi Ölçeği; hastalığa ilişkin değişkenler için Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği, Şizofrenide Negatif ve Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçekleri, Anormal İstemsiz Hareketler Ölçeği, İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi Ölçeği  ve Klinik Global İzlem Ölçeği; içgörü için Markova-Berrios İçgörü Ölçeği kullanılmıştır. Hasta akrabaları da AOÖ, Dışavuran Duygudurum ve WHOQOL-BREF-TR ölçekleriyle değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Şizofreni hastalarının yaşam kalitesini artırmak için depresif belirtilerin varlığı dikkate alınmalıdır. Aile ortamının hastanın yaşam kalitesi açısından önemi ailelere aktarılmalı, aile içi kuralların hastalığın stabil dönemlerinde esnetilebilmesi ve hastaya gösterilen hoşgörünün artırılmasının yaşam kalitesini artırabileceği vurgulanmalıdır.

 

Sonuç: Şizofreni hastaları ve akrabalarının öznel yaşam kalitesi düzeyinin geçen süre içinde değişmediği gözlenmiştir. Pozitif ve negatif belirtiler, depresif belirtiler, genel hastalık şiddeti  ve aile ortamındaki çatışma düzeyinde azalma olduğu; içgörü ve işlevsellikte ise artma olduğu gözlenmiştir. İstatistiksel açıdan hastaların yaşam kalitesini yordayan en güçlü etmenin depresif belirti şiddeti olduğu görülmüştür. Bunun dışında aile ortamında hoşgörünün fazla, çatışmanın az olması, aile bireylerinin birbirini desteklemesi yaşam kalitesinin çeşitli alanlarıyla ilişkili bulunmuştur. Hasta akrabalarının yaşam kalitesi de zaman içinde değişim göstermezken, yaşam kalitesini yordayan en önemli faktör aile ortamında çatışmanın az olmasıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017