E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Türk Hukukuna Göre Epilepsi Hastalarının Hakları
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 286-291
DOI: 10.4274/npa.y5932
1830 kez okundu, 384 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, hukuk, hasta hakları, iş veren hakları, sürücü ehliyeti
Özet

Epilepsi hastalığı eğer hastanın ayırt etme gücünü etkilememekte ise sürücü ehliyeti alamama dışında herhangi bir hak sınırlaması bulunmamaktadır. Hastalık ve kullanılan ilaçlar kişinin ayırt etme gücünü etkileyerek onu korunması gereken hale sokuyorsa, vesayet altına alınması gerekir. Bu durumda kendisini borç altına sokacak işlemleri vasisinin izni ile yapacakken, diğer işlemleri kendisi yapabilecek ve tüm haklarını kullanacaktır. Eğer hastalık ayırt etme gücünü ortadan kaldıracak bir etki göstermişse, bu kişiler tam ehliyetsiz olarak kabul edilirler; hiçbir hakkı kullanamayacakları gibi hiçbir işlem de yapamazlar. Epilepsi hastalığı işverenin işe almada, işin yapılma sürecinde ve işten çıkarmada eşit davranma yükümlülüğü bakımından özellik gösterebilir. Epilepsi hastalığı işçinin doğru bilgi verme yükümlülüğüne uymadığı veya hastalığın çalışmasını etkilemesi ve tedavi edilemez olması ve sakınca arz etmesi koşulu ile işverene haklı nedenle fesih hakkı verebilecek bir hastalık olduğu gibi; işçiye de çalışamaz hale geldiği takdirde haklı fesihle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı verir. İş güvenliği kapsamında olan işçiler bakımından da hastalık yetersizlik yaratarak işyerinin normal işleyişini bozmakta ise işverene sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkı verir. Türk hukukuna göre epilepsi hastaları sürücü belgesi alamamaktadır. Halbuki dünya uygulaması kesin bir yasak koymamakta çeşitli ara çözümler sağlayarak, hastaların kendilerini toplumdan dışlanmış addederek gereksiz yere sıkıntılar yaşamalarını da önlemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017