E-ISSN 1309-4866
Diğer
Tremor Tedavisinde Botulinum Toksini
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 35-39
DOI: 10.4274/npa.y5950
620 kez okundu, 744 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tremor, botulinum toksin, tedavi
Özet

Tremor klinik pratikteki en yaygın istemsiz hareket bozukluklarından biridir. Tremorun nedenleri heterojen olduğundan tremor yönetimi için tek, ortak bir yaklaşım bulunmamaktadır. Tremorun ilaç tedavisi bazen etkili olsa da distonik tremor, primer yazma tremoru, ses tremoru, esansiyel baş tremoru gibi tremorun  bazı alt tipleri oral ilaçlara yanıtsızdır. Distoniye eşik eden tremor şiddetinin botulinum toksini A (BoNT) injeksiyonundan sonra belirgin olarak azaldığına ilişkin gözlemler BoNT’nin tremorda alternatif bir tedavi olabileceğini önermektedir. Bu gözden geçirme yazısının amacı farklı tremor tiplerinde BoNT tedavisi hakkındaki literatürü özetlemektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017