E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Servikal Distonilerin Botulinum Toksini ile Tedavisi
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 11-14
DOI: 10.4274/npa.y5924
382 kez okundu, 268 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Servikal distoni, botulinum toksini, tedavi
Özet

Servikal distoni anormal baş postürlerine ve hareketlerine neden olan en yaygın fokal distonidir. Bu fokal distoni başta dönme (tortikolis), başta eğilme (laterokolis), boynun fleksiyon (anterokolis) ve ekstensiyon (retrokolis)’una neden olabilir. Servikal distoni sıklıkla idyopatiktir. Ancak travmaya, nörolojik hastalıklara, posterior fossa ve servikal kord patolojilerine sekonder de olabilir. Sekonder distoniler daha az görülürler. Botulinum toksin enjeksiyonları, idyopatik servikal distonilerin ilk sıradaki ve en etkili tedavisidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017