E-ISSN 1309-4866
Diğer
Blefarospazm ve Hemifasiyal Spazmda Botulinum Toksini Tedavisi
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 6-10
DOI: 10.4274/npa.y5926
635 kez okundu, 563 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Botulinum toksini, tedavi, blefarospazm, hemifasiyal spazm
Özet

Blefarospazm ve hemifasiyal spazm fasial kasları etkileyen hareket bozuklukları arasında en sık görülenlerdir. Patofizyolojileri farklı olmakla birlikte, her iki klinik tablo da orbicularis oculi kasının kontraksiyonuna ve göz kapağının istemsiz kapanmasına neden olur. Her iki hastalığın tedavisinde de sık olarak botulinum toksini kullanılır. Literatürde az sayıda çift-kör, plasebo kontrollü çalışma bulunmasına rağmen, botulinum toksin injeksiyonları bu hastalıklar için güvenli ve etkin bir tedavi modalitesi olarak kabul edilmektedir. Botulinum toksin tedavisinin komplikasyonlarını pitoz, görme bulanıklığı, diplopi, fasial güçsüzlük ve diğer minör yan etkiler oluşturur ve bunlar genellikle günler haftalar içinde düzelir. Varolan kanıtların büyük kısmı her iki hastalıkta da botulinum toksin injeksiyonlarının ilk tedavi seçeneği olarak kullanımını desteklemektedir. Bu derlemede blefarospazm ve hemifasiyal spazmda botulinum toksin tip A tedavisinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017