E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Ergen Hastada Aripiprazole Bağlı Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu
3 Department of Neurology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 260-262
DOI: 10.4274/npa.5478
560 kez okundu, 265 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Çocuk-ergen, Nöroleptik malign sendrom, Aripiprazol, Mental retardasyon
Özet

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) sıklıkla antipsikotik kullanımına bağlı, nadir görülen bir sendromdur. Bu sendromda genellikle hipertermi, kas rigiditesi, otonomik bozukluklar, mental durum değişiklikleri, tremor, serum kreatinfosfokinaz yüksekliği ve lökositoz görülür. Aripiprazol şizofreni tedavisinde kullanılan yeni bir antipsikotiktir. Bu yazıda otizm ve mental retardasyon tanısı ile takip edilen ergen bir hastada düşük doz aripiprazol kullanımı ile ortaya çıkan NMS tablosu tartışılacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017