E-ISSN 1309-4866
Gözden Geçirme
Sosyal Sermaye ve Psikiyatrik Bozukluklar: Güven ve Karşılıklılık Üzerine
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 252-259
DOI: 10.4274/npa.5555
483 kez okundu, 331 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Kentleşme, Oyun Teorisi, Psikiyatrik Bozukluklar
Özet

Sosyal sermaye üretime yönelik işlev gören, toplumdaki sosyal ağların içinde ve aralarındaki bağların bütünü olarak tanımlanmış iktisadi ve sosyolojik bir ölçüttür. Özellikle son 10 yılda, başta Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, uluslararası kuruluşların iktisadi gelişme, büyüme ve sağlık politikalarını belirlerken başvurdukları ölçütlerden birisi haline gelmiştir. Küreselleşmenin eğitim, sağlık ve ruh sağlığına etkilerini araştıran araştırmacılara, sosyolojik fenomenleri sayısal değerlerle ele alma imkânı sunduğu için sıklıkla başvurulan bir kavramdır. Öte yandan, özellikle gelişmekte olan ülkelerde giderek artan kentleşme hızının ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiş ve özellikle psikotik bozuklukların etiyolojisinde kentleşme hızının rol oynuyor olabileceği öne sürülmüştür. Hızlı kentleşme, ruh sağlığına, sosyal sermaye ve ilişkili olduğu kavramlar üzerinden etki ediyor olabilir. Bu gözden geçirme yazısında öncelikle sosyal sermaye kavramının tanımı, ele alınışı, tipleri ve ölçüm yöntemlerinden bahsedilecektir. Sosyal sermayenin psikiyatrik bozukluklarla ilişkili asıl bileşenlerinin 'güven ve karşılıklılık’ kavramları olduğu ve bu kavramların ölçümü için, yeni bir yaklaşım olarak 'oyun teorisi’ deneylerinden faydalanılabileceği öne sürülecektir. Daha sonra psikiyatrik bozukluklarla sosyal sermaye ve onun güven ve karşılıklılık bileşenleri arasında olası bir ilişki nöro anatomik kanıtlar üzerinden tartışılacaktır. Son olarak sosyal sermayenin, psikiyatride bir kavram ve bir araştırma aracı olarak nasıl kullanıldığı örneklerle anlatılacak ve psikiyatride vaat ettiği açılımlar tartışılacaktır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017