E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Psikiyatrik Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı
2 Çukurova Üniversitesi, Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Departmanı, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 241-246
DOI: 10.4274/npa.5452
463 kez okundu, 210 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Problemli internet kullanımı, PİK, internet bağımlılığı,İB,ruhsal bozukluk
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan ergenlerde internet kullanım özelliklerinin ve Problemli İnternet Kullanımının (PİK) araştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Çalışmaya 12-18 yaşında 884 ergen katılmıştır. Psikiyatrik örneklem (PÖ) ve Toplum örnekleminin (TÖ) her birinde yaş/cinsiyet eşlenmiş 442 ergen bulunmaktadır. PÖ’de yer alanlar Çukurova - Mersin - Akdeniz Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniklerine başvuran hastaları içermektedir. PİK internette bilimsel durum ölçeği (İBDÖ) ile değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular: PÖ’de en sık tanı dikkat eksikliği hiper aktivite bozukluğudur (DEHB; n:260); bunu kaygı bozuklukları (KB; n:96) duygudurum bozuklukları (DDB; n:55) ve diğer bozukluklar (DB; n:31) izlemektedir. PÖ’de yer alan ergenlerin %23.3’ü haftada 8 saatten fazla internet kullandığını bildirirken, TÖ’de bu oran %10.6’dır (p=0.0001). PÖ’de yer alan ergenlerin İBDÖ ortalaması TÖ’de yer alanlardan yüksektir (p=0.0001). En yüksek İBDÖ ortalamalarının DEHB grubunda gözlenmiştir ve TÖ’den anlamlı biçimde farklıdır (p=0.0001).

 

Sonuç: Bu çalışma ergenlerde psikopatoloji ve PİK ilişkisini desteklemektedir ve bu ilişki DEHB’li ergenler için daha belirgindir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017