E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Çeşitli Hareket Bozukluklarında Olanzapin’in Uzun Süreli Etkileri
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 213-215
DOI: 10.4274/npa.5509
381 kez okundu, 220 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Uzun süreli etkiler, olanzapin, hiperkinetik hareket bozuklukları
Özet

Amaç: Bu retrospektif çalışmada, çeşitli hiperkinetik hareket bozukluklarında olanzapin’in uzun süreli tedavideki etkinliğini incelemek amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmaya toplam 12 çeşitli hiperkinetik hareket bozukluğu hastası (ortalama yaş 47.4±14.5 yıl, ortalama hastalık süresi 9.08±7.01 yıl) alınarak olanzapin tedavisi verildi. Hasta grubuna, Huntington hastalığına bağlı kore, tardiv distoni, oromandibuler distoni, iskemi sonrası hemidistoni, hemiballismus ve travma sonrası rubral tremor tanılı hastalar dahil edildi. Değerlendirmeler 6 aylık aralarla hastaların tedavi sonrasındaki vizitlerdeki genel klinik izlemlerine göre yapıldı.

 

Bulgular: Hastalar ortalama 24 ay izlendi ve ortalama olanzapin dozu 11.2±5.1 mg/gün idi. Ortalama genel klinik izlem derecesi 2.4±0.5 (orta derecede iyileşme) idi. Toplam 4 hastanın ortalama genel klinik izlem derecesi +3 (belirgin iyileşme) idi. Olanzapin tedavisinin 24. ayındaki ortalama genel klinik izlem derecesindeki iyileşme belirgindi (p=0.05).

 

Sonuç: Olanzapin, çok çeşitli hiperkinetik hareket bozukluklarının tedavisinde kullanılabilir. Bu çalışma, çeşitli hiperkinetik hareket bozukluklarında olanzapin’in etkilerinin incelendiği uzun süreli bir çalışmadır. Tedaviye bağlı ciddi yan etkiler gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017