E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Episodik ve Kronik Migrenlilerde Uyku Kalitesi ve Depresyon
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 196-200
DOI: 10.4274/npa.5616
347 kez okundu, 208 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Uyku, kronik migren, depresyon
Özet

Amaç: Bu çalışmada epizodik ve kronik migrenlilerde, depresyon ve uyku kalitesi sorgulanarak, aralarındaki ilişki ve tedavide yol gösterici ipuçları bulmak amaçlandı.

 

Yöntemler: Çalışmaya, 66 migren ve 65 kronik migrenli hasta dahil edildi. Bu hastalarda; uykuya dalma süresi, uykuyu sürdürme, toplam uyku süresi ve uykunun dinlendirici özelliği sorgulandı ve Beck Depresyon testi uygulandı. Değişkenler kategorize edilerek, migren ve kronik migrenli hastalar arasındaki farklar incelendi.

 

Bulgular: Kronik migrenlilerde depresyon daha fazla oranda idi. Kronik migrenlilerin uykuyu sürdürmeleri daha güçtü; toplam uyku süreleri daha kısaydı ve migrenli hastalara göre daha yüksek oranda sabah yorgun uyanıyorlardı. Depresyonlu grup, depresyonu olmayanlar ile karşılaştırıldığında, gece uyanınca tekrar uykuya dalmaları daha uzun zaman alıyor ve sabah yorgun uyanıyorlardı.

 

Sonuç: Başağrıları sıklaşma eğilimi gösteren hastaların tedavisinde öncelik başağrısı tedavisinde olmalıdır. Çünkü tablonun uyku bozukluğu ve depresyon ile daha da karmaşık bir hal alması muhtemeldir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017