E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Bir Şizofreni Hastasında Klozapin Tedavisine Modafinil Eklenmesi ile Ortaya Çıkan Hipomani
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 171-173
DOI: 10.4274/npa.5474
647 kez okundu, 188 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Modafinil, klozapin, şizofreni, manik durum
Özet

Modafinil gündüz uykululuğu ile giden klinik durumların tedavisinde kullanılmaktadır. Şizofrenide antipsikotiklere bağlı gelişen uykululuk yan etkisini azaltmak için de kullanılabileceği öne sürülmüştür. Şizofrenide modafinil eklenmesi ile psikozda hafif bir kötüleşme olabildiği bilinmekle birlikte, şu ana kadar manik-hipomanik uyarılma bildirilmemiştir. Bu yazıda DSM-IV-TR’ye göre şizofreni tanısı konan 31 yaşında bir hastada, klozapinin uykululuk yan etkisini tedavi etmek üzere eklenen modafinille ortaya çıkan bir hipomani tablosu sunulacaktır. Bu olgu sunumu bağlamında şizofrenide tedaviye dirençli hastalarda etkin bir antipsikotik olan klozapine modafinil eklenmesi, risk ve yarar dengesi açısından tartışılacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017