E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
PANDAS Tanılı Bir Çocukta Erken Antibiyotik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 169-170
DOI: 10.4274/npa.5424
562 kez okundu, 193 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: PANDAS, penisilin, obsesif kompulsif bozukluk, çocuk
Özet

Çocukluk çağı nöropsikiyatrik bozuklukları içinde PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections) son yıllarda sıkça tanımlanmaktadır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu sonrası Obsesif kompulsif belirtiler, tik bozukluğu veya farklı nöropsikiyatrik değişiklikler olarak görülebilmektedir. Özellikle tedavi karmaşası yaşanmakta ve buna bağlı hala tartışmalar devam etmektedir. PANDAS tanısı alan bu vakada erken dönemde kullanılan antibiyotik uygulamasının etkinliği görülmüştür. Ayrıca bu vaka sunumunda erken dönem yaklaşım ve tedavi uygulamaları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017