E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Tek Hemisferi Tutan Akut Dissemine Ensefalomiyelit: Olgu Sunumu
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 166-168
DOI: 10.4274/npa.47.5522
372 kez okundu, 195 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Akut dissemine ensefalomiyelit, tek yanlı, demiyelinizasyon,manyetik rezonans görüntüleme
Özet

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM), nadir görülen, çoğu zaman viral veya bakteriyal bir enfeksiyonu ya da aşılanmayı takiben gelişen, merkezi sinir sisteminin (MSS) idyopatik inflamatuar demiyelinizan bir hastalığıdır. Karakteristik olarak, ADEM akut ensefalopatiye eşlik eden multifocal nörolojik belirti ve bulgular ile kendini gösterir. Özgül bir biyolojik belirtecin yokluğu nedeniyle, görüntüleme yöntemleri ADEM tanısında önem kazanmaktadır. ADEM’in tipik MR görüntüleme bulguları; büyük, birden çok, neredeyse simetrik ak madde lezyonlarıdır. Bu yazıda; 31 yaşında, bir enfeksiyonu izleyen dönemde, baş ağrısı, konfüzyon, sol hemiparezi ve hemihipoestezi başvuran bir kadın hasta sunulacaktır. Hasta, intravenöz metilprednizolon tedavisi sonrası tamamen normale dönmüş ve izleyen beş yıl boyunca yeni bir yakınması olmamıştır. MR görüntülemelerinde gözlenen ADEM için tipik ancak tek hemisferi tutan lezyonlar dissemine ensefalomiyelit spekturumunu genişletmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017